CEPA Pitiüses - L'escola de persones adultes d'Eivissa i Formentera

Title
Què és un CEPA?

  

QUÈ ÉS UN CEPA?

 

Un CEPA és un Centre d’Educació per a Persones adultes.

 

QUI POT ESTUDIAR-HI?

 

-Persones majors de 18 anys o que els facin abans del 31 de desembre de l’any natural en què es matriculen.

-Excepcionalment, poden cursar aquests ensenyaments les persones majors de 16 anys que ho sol·licitin i que es trobin en una d’aquestes situacions:

a) Tenir un contracte laboral que no els permeti anar als centres educatius en règim ordinari.

b) Ser esportistes d’alt rendiment.

c) Estar internats o internades en un centre específic quan les mesures judicials així ho estableixin.

 

QUÈ PUC ESTUDIAR-HI?

 

  •  Ensenyaments Inicials (Primària per a adults)
  •  ESPA (Educació Secundaria per a Persones Adultes)
  •  Preparació a les proves d’accés als Cicles de Formatius de Grau Superior i les proves d'accés a la UIB per a majors de 25 anys
  •  Català
  • Castellà per a estrangers

 

L’Associació d’Alumnes i ex-Alumnes del CEPA Pitiüses ofereix tallers complementaris com pintura, fotografia, ioga, informàtica, anglès, ...

 

COM TREBALLAM?

 

 T’oferim atenció personalitzada des del primer dia. T’ajudarem a elaborar el teu propi itinerari de formació, depenent de les teves necessitats, el temps disponible,... amb una organització flexible i personalitzada, on pots rebre tutories per part dels tutors i el professorat.

 

COM S’ORGANITZEN ELS ESTUDIS?

 

  Els estudis d’Ensenyaments Inicials, Preparació a les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior i alguns grups d'idiomes són anuals.

  Comencen a l’octubre i finalitzen al juny.

  ESPA i alguns grups d'idiomes es divideixen en dos quadrimestres, això vol dir que en un any escolar podràs estudiar dos cursos.

 

QUAN EM PUC MATRICULAR?

 

Curs 2017/2018

Cursos anuals i 1r quadrimestre

Antics alumnes: del 5 al 12 de setembre

Alumnes nous: del 13 al 26 de setembre

2n quadrimestre

Del 12 al 16 de febrer de 2018

 

ESPA: ESO per a persones adultes

 

Estructura:

L’Educació Secundària per a Persones Adultes consta de 4 mòduls, equivalents acadèmicament als quatre cursos d’ESO, tot i que presenta una sèrie de diferències importants.

Cada Mòdul consta de tres camps de coneixement: Comunicació ( Català, Castellà i Anglès), Cientificotecnològic (Matemàtiques i Ciències Naturals) i Social (Ciències Socials). En total 6 assignatures.

Durada:

Cada Mòdul té una durada quadrimestral (octubre-febrer, febrer-juny). No hi ha límit de convocatòries i les matèries superades queden aprovades per sempre.

Es pot cursar un curs complet o només unes assignatures (encara que siguin de cursos diferents). L’únic requisit per cursar una assignatura és tenir aprovada la corresponent al curs anterior.

 

BEQUES D’ÈXIT PER ACABAR ELS ESTUDIS DE L’ESO A LES ESCOLES D’ADULTS

 

Què són?

Les beques d’èxit són beques per persones joves desocupades que abandonaren de manera primerenca els estudis i que no disposen del títol d’Educació Secundària Obligatòria (ESO).La quantia és de 568 euros per àmbit de coneixement cursat amb aprofitament: àmbit de comunicació (català, castellà i anglès), àmbit cientificotecnològic(matemàtiques i naturals) i/o àmbit de ciències socials)

. Si s’aproven els tres àmbits del curs la beca pot arribar als 1704 euros.

Qui pot demanar la BECA?

  1. Podran sol·licitar la beca els alumnes de SEGON, TERCER I QUART d’ESO dels centres d’educació per a persones adultes de les Illes Balears que reuneixin aquests requisits:
  2. Tenir més de 18 anys i menys de 30 en el moment de sol·licitar-la.
  3. Estar inscrit com a demandant d’ocupació sense feina en el SOIB.
  4. Estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. (SOIB).
  5. APROVAR almenys un dels àmbits de coneixement de segon, tercer o quart d’ESO.