CEPA Pitiüses - L'escola de persones adultes d'Eivissa i Formentera

Title
Accés a Cicles Formatius de Grau Superior

Preparació per a l'accés a Cicles Formatius de Grau Superior

 

Informació general

A la nostra escola oferim un curs de preparació per a la part general de la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior , que correspon a les assignatures de Castellà, Català i Anglès. Les classes comencen en octubre i finalitzen quan es realitzen les proves, en horari de 16 a 18 hores.

 

 

Requisits dels aspirants

  • Persones que compleixen 19 anys o més l’any de realització de la prova i no tenen cap altre requisit que permet l’accés directe al cicle de grau superior que els interessa cursar.

  • Persones que compleixen 18 anys l’any de realització de la prova, no tenen cap altre requisit que permet l’accés directe als cicles formatius de grau superior i tenen un títol de Tècnic de la mateixa família professional que el cicle de grau superior que els interessa cursar.

  • Les persones que hagin superat amb anterioritat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior, tenguin o no qualificació numèrica, i les que tenguin l’exempció de fer totes les parts de la prova, es poden tornar a presentar amb la finalitat de millorar la seva qualificació, d’acord amb el que es determini en la convocatòria de la prova.

 

 

Enllaços

Temaris i models d'examens

Pàgina de Conselleria de Formació Professional

Horaris (seu d'Eivissa)